0 02 04 d82dde5ca88d87d0e88936ab9c730fa7515a9562e88d33543aef8fa4d681cbc9 99c47548

Πολύχρωμη περίφραξη!!!