Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Τετραθέσια κούνια παίδων
: 10.08
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 6,60 m
: 1,30 m
: 2,30 m
: 1,20 m
: 2,90 m
: 47,5 m2
: 4
: 130 Kgr