Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Διθέσια κούνια παίδων τύπου Π
: 10.20
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,10 m
: 0,125 m
: 2,40 m
: 1,20 m
: 3,10 m
: 22,3 m2
: 65 Kgr