Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική τσουλήθρα 3m
: 11.02
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,60 m
: 0,50 m
: 2,25 m
: 1,60 m
: 2,90 m
: 22,7 m2
: 85 Kgr