Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική τσουλήθρα 2m
: 11.03
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 2,50 m
: 0,75 m
: 2,25 m
: 1,00 m
: 2,40 m
: 18,6 m2
: 65 Kgr