Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική τσουλήθρα με εξέδρα
: 11.04
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,60 m
: 0,85 m
: 3,05 m
: 1,00 m
: 3,20 m
: 21,9 m2
: 184 Kgr