Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική τσουλήθρα παίδων
: 11.05
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,00 m
: 1,00 m
: 2,30 m
: 1,60 m
: 2,90 m
: 22,3 m2
: 82 Kgr