Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Αυτοκινούμενος μύλος
: 13.01
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 1,60 m
: 1,60 m
: 0,80 m
: 0,60 m
: 1,60 m
: 24,6 m2
: 95 Kgr