Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλικός μύλος
: 13.05
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 1,60 m
: 1,60 m
: 0,85 m
: 0,60 m
: 1,60 m
: 24,6 m2
: 6
: 70 Kgr