Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Σαλιγκάρι ελατηρίου
: 14.07
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 0,95 m
: 0,45 m
: 0,85 m
: 0,60 m
: 0,95 m
: 7,2 m2
: 29 Kgr