Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Ζωάκια διπλού ελατηρίου
: 14.11
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 2,20 m
: 1,25 m
: 0,90 m
: 0,60 m
: 2,20 m
: 14,2 m2
: 180 Kgr