Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Ελατήριο μοτοσυκλέτα
: 14.25
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 0,85 m
: 0,40 m
: 0,80 m
: 0,50 m
: 0,85 m
: 7,3 m2
: 1
: 22 Kgr