Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική τραμπάλα ελατηρίου
: 14.26
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 1,40 m
: 0,40 m
: 0,70 m
: 0,55 m
: 1,40 m
: 8,8 m2
: 3
: 36 Kgr