Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλική οριζόντια κλίμακα
: 15.01
: 5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,20 m
: 0,70 m
: 2,05 m
: 2,05 m
: 3,20 m
: 28,8 m2
: 76 Kgr