Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Τριπλός ζυγός
: 15.04
: 5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 2,85 m
: 0,076 m
: 2,00 m
: 2,00 m
: 2,85 m
: 22,6 m2
: 3
: 25 Kgr