Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Αναρρίχηση “Φεγγάρι”
: 15.06
: 5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 4,20 m
: 2,40 m
: 2,20 m
: 2,00 m
: 4,20 m
: 40,6 m2
: 4
: 92 Kgr