Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μικτή αναρρίχηση
: 15.07
: 5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 3,90 m
: 1,30 m
: 2,00 m
: 2,00 m
: 3,90 m
: 37,3 m2
: 6
: 112 Kgr