Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλικό σύνθετο “Αστερίας”
: 16.01
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 4,70 m
: 3,40 m
: 3,20 m
: 1,20 m
: 2,90 m
: 35,2 m2
: 3
: 210 Kgr