Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Μεταλλικό σύνθετο με δύο τσουλήθρες
: 16.05
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 4,40 m
: 2,00 m
: 2,00 m
: 1,00 m
: 2,00 m
: 28,5 m2
: 2
: 154 Kgr