Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Τετραθέσια κούνια παίδων – νηπίων
: 20.07
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 6,70 m
: 1,60 m
: 2,30 m
: 1,20 m
: 2,90 m
: 41,5 m2
: 161 Kgr