Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Εστία Ποδοσφαίρου
: 31.01

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 7,32 m
: 1,92 m
: 2,44 m