Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Εστία ποδοσφαίρου 5Χ5
: 31.02

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 3,00 m
: 1,00 m
: 2,00 m