Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Παγκάκι απλό
: 40.01

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Ύψος καθίσματος
: 1,60 m
: 0,55 m
: 0,95 m
: 0,55 m