Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Παγκάκι χωρίς πλάτη
: 40.06

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 1,60 m
: 0,70 m
: 0,50 m