Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Μοντέρνο παγκάκι
: 40.08

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 1,60 m
: 0,65 m
: 0,85 m