Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Παγκάκι πόλης
: 40.10

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 1,75 m
: 0,60 m
: 0,80 m