Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Διπλός κάδος
: 42.01

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 0,72 m
: 0,27 m
: 1,30 m