Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Δοχείο πάρκου
: 42.06

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 0,40 m
: 0,40 m
: 1,10 m