Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Κάδος ανακύκλωσης
: 42.07

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 0,65 m
: 0,55 m
: 1,10 m