Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Πινακίδα πληροφοριών παρκου
: 49.03

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
: 0,90 m
: 0,09 m
: 2,00 m