Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Σύνθετο Μέλισσα
: 56.12
: 1,5+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Συνολικό βάρος
: 3,80 m
: 2,65 m
: 2,90 m
: 1,00 m
: 3,10 m
: 31,1 m2
: 200 Kgr