Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
Ηλικιακή ομάδα
: Διθέσια κούνια παίδων
: 20.04
: 3+

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Μεγαλύτερο κομμάτι
Επιφάνεια πρόσκρουσης
Αριθμός χρηστών
Συνολικό βάρος
: 3,70 m
: 1,60 m
: 2,30 m
: 1,20 m
: 2,90 m
: 26,6 m2
: 2
: 90 Kgr