ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Παλαιόπολη-Άνδρου

Άρνισσα-Έδεσσα

Παλαιό Γυναικόκαστρο-Κιλκίς

Α΄ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ-ΚΙΛΚΙΣ

Νέα Σάντα-Κιλκίς

Πολύχρωμη περίφραξη!!!