Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Όργανο πιέσεων ώμων
: 60.10

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Επιφάνεια πρόσκρουσης
: 0,85 m
: 0,85 m
: 2,00 m
≤ 0,60 m
: 14,8 m2