Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Όργανο ποδηλασίας
: 60.08

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Επιφάνεια πρόσκρουσης
: 1,00 m
: 0,55 m
: 2,00 m
≤ 0,60 m
: 14,2 m2