Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Πάγκοσ άσκησης κοιλιακών
: 60.06

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Επιφάνεια πρόσκρουσης
: 2,25 m
: 0,65 m
: 2,00 m
≤ 0,60 m
: 19,2 m2