Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες οργάνου

Όνομα
Κωδικός
: Όργανο παράλληλων μπαρών
: 60.07

Τεχνικές πληροφορίες

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Μέγιστο ύψος πτώσης
Επιφάνεια πρόσκρουσης
: 0,58 m
: 0,64 m
: 2,00 m
≤ 0,60 m
: 13 m2